Børn og unge

Børn og unge


Børn og unge

Når et barn eller en ung ikke trives, belaster det barnet og hele familien.
Der kan være mange årsager til ikke at trives .
Det kan være problemer i skolen eller hjemme – det kan være mobning, ensomhed, forældrenes skilsmisse, samvær, angst, tristhed, sorg osv.

Nogen gange kan det også være symptomer og adfærdsmønstre hos barnet eller den unge, der virker bekymrende, uden at man umiddelbart kan se en direkte årsag.
Adfærd og symptomer kan være en form for kommunikation og invitation til omgivelserne om at se og forstå noget, barnet eller den unge har svært at udtrykke på anden vis.

Terapien kan være en hjælp til at forstå sig selv og andre, og dermed bedre at kunne magte og mestre livet ud fra de omstændigheder, der er.
Ofte viser det sig også, hvor meget barnet eller den unge faktisk har formået at klare på trods, af det der var svært.
Det giver styrke og en ny fornemmelse af, hvad man faktisk er i stand til, som betyder øget tillid til sig selv og selvværd.

Det er vigtigt, at barnet eller den unge fra vores første møde oplever en tryghed i kontakten med mig.
Forløbet tilrettelægges individuelt, men starter som regel med en samtale med jer som forældre om de problemer og udfordringer, I ser.
Derefter kan samtalerne være alene med barnet eller den unge.